Een goed Logo ontwerp geeft een herkenbaar gezicht en maakt merken sterker.

Logo ontwerp. Iedere organisatie, bedrijf of product verdient een herkenbaar eigen gezicht, dat kan groeien tot een sterk merk. Een logo, huisstijl, of corporate identity. Hoe wilt u gezien worden? En passen de look & feel die u voor ogen hebt ook bij de missie, visie en positionering van uw organisatie? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Als wij uw organisatie goed kennen gaan wij, met een scherp potlood, aan het werk.

Door visuele huisstijldragers te ontwikkelen, maar ook door te adviseren over de inzet van middelen en media. Door consequent en consistent met een goed ontworpen logo (een eigen gezicht) naar buiten te treden, bouwt u actief aan een sterk en herkenbaar merk.

Maar dat eigen gezicht is meer dan een logo, een visitekaartje of een naambord bij de voordeur. Het gaat ook over hoe u communiceert en over het gedrag van uw bedrijf en uw medewerkers. Deze drie elementen; design, communicatie en gedrag, staan bij Leo ten Have creatieve communicatie centraal bij de ontwikkeling van een unieke, onvervreemdbaar eigen logo en huisstijl;  een bedrijfsidentiteit.

Logo ontwerp

Logo ontwerp. In de afgelopen jaren gaven wij bedrijven en organisatie tal van mooie goedwerkende logo’s die hun werk uitermate goed doen. Het ontwerpen van sterke merken is een kerncompetentie van Leo ten Have creatieve communicatie.

Enkele voorbeelden?

Logo design

Maak een vrijblijvende afspraak:

 

   

  Een logo is een grafische voorstelling van een organisatie-, bedrijfs- of productnaam en die daarmee geassocieerd kan worden. Het woord logo wordt tegenwoordig veel gebruikt als verzamelnaam. Eigenlijk is het een woordmerk, beeldmerk of een combinatie van beiden.

  Het beeldmerk wordt vaak beperkt tot een grafische voorstelling. Een goed voorbeeld is het beeldmerk van de rijksoverheid.
  Het woordmerk wordt typografisch weergegeven (in een van te voren bepaald en vastgesteld lettertype en kleurstelling). Een voorbeeld daarvan is HEMA.

  Een beeldmerk en een woordmerk samen vormen het logo. De onderlinge positie, afmetingen en kleurgebruik van het beeldmerk en woordmerk zijn doorgaans vastgesteld, maar kunnen ook los van elkaar gebruikt worden.

   

  Stap voor stap

  BRIEFING & OFFERTE

  Natuurlijk willen wij allereerst weten wat de opdracht in houd. Daarvoor plannen wij een briefingsgesprek in die ongeveer 15 tot 20 minuten zal duren. Daarin komt naar voren de achtergrond, doelstelling, boodschap, onderscheidende elementen en eventuele wensen en eerste ideeën.
  Wij maken een samenvatting in een briefing. Tegelijkertijd ontvang je van ons een offerte op maat met een overzicht van activiteiten, planning en kosten. Het is aan jou om de volgende stap te zetten. De eerste stap is geheel vrijblijvend en zonder kosten.

  ONDERZOEK & SCHETSEN

  Als wij de opdracht hebben ontvangen dan gaan wij aan de slag en onderzoeken bestaande beelden en designs en checken die of deze passen bij de briefing. Hieruit wordt een inspiratiebord (moodboard) samengesteld dat de essentie van de opdracht weergeeft. Hierna gaan wij echt creatief aan het werk en worden er schetsen gemaakt waarin alle richtingen systematisch verkend worden. Ten slotte worden de schetsen digitaal uitgewerkt in een presentatie aan jou.

  PRESENTATIE & OPLEVERING

  Je ontvangt een presentatie van het ontwerp, jouw eerste kennismaking. We spreken het ontwerp met je door en geven een ‘creatieve verantwoording’ van het ontwerp. Eventuele aanpassingen kunnen nog worden doorgevoerd.
  Na een definitief akkoord wordt het ontwerp uitgewerkt, kleuren definitief vastgelegd en verschillende bestanden gemaakt (.jpg, .png, .pdf en .bmp) voor het gebruik op verschillende platforms. Ook ontvangt je een document met alle kleurcodes (PMS, CMYK en RGB). Desgewenst kan de afstemming met de drukker verzorgd worden.