De vijf fasen van een logo en huisstijl

fasen van een logo en huisstijl

Bij het invoeren en toepassen van een logo en huisstijl in een organisatie of onderneming zijn vijf fasen te onderscheiden.

1. De bewustwordingsfase

Steeds meer signalen duiden erop dat de externe communicatie beter en eenduidiger kan. Met enige afgunst wordt gekeken naar collega-ondernemers die hun huisstijl-zaakjes prima voor elkaar hebben. ‘Dat oude briefpapier met dat oubollige logo kan echt niet meer’. Op zoek dus, naar een ontwerper.

2. De ontwerpfase

Tussen het eerste contact met de ontwerper en het afleveren van de kant-en-klare ontwerpen verloopt ongeveer een tot twee maanden. Die tijd heeft de ontwerper nodig om zich te verdiepen in het bedrijf waarvoor hij een huisstijl moet creëren, het maken en bespreken van de eerste schetsen en het uitwerken van de goedgekeurde ontwerpen.

3. De invoerings- en gewenningsfase.

Het briefpapier, de enveloppen, de visitekaartjes worden gedrukt en in gebruik genomen. De website en de pagina’s op social media worden in de nieuwe huisstijl gezet. De bedrijfsauto’s worden aan het nieuwe logo en de huisstijl aangepast.

Ieder houdt zich, bijna tot in het overdrevene, aan de gebruiksinstructies. Zo verlopen de eerste anderhalve jaar van de invoering van het nieuwe logo en de huisstijl.

4. De ‘vrije’ fase.

De huisstijl heeft zich van een strak keurslijf tot een lekker zittend maatpak ontwikkeld. Er wordt meer mee gedaan, het aantal varianten -waarbij de ontwerper opnieuw wordt ingeschakeld- neemt toe. Het gevaar van ontsporing is niet denkbeeldig, maar het kader waarbinnen de huisstijl vrij kan worden toegepast is nog steeds gemeengoed. Zo kan men een aantal jaren vooruit.

5. Slotfase, levensverlenging of nieuw begin.

In de vijfde fase is alles mogelijk.

Positief: de huisstijl gaat met zijn tijd mee; denk maar eens aan het boompje van de Spar of de schelp van Shell, sterke symbolen die het al tientallen jaren, steeds weer gemodificeerd, volhouden.

Negatief: door oneigenlijke toepassing raakt de huisstijl zodanig in de verloedering dan er serieus aan een radicaal nieuwe aanpak moet worden gedacht. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat het bedrijf van zijn huisstijl is ‘weggegroeid’ door andere activiteiten, fusies, overnames, naamsverandering etc. Ook dat kan een goede reden zijn om radicaal te veranderen. We zijn dan weer terug bij fase 1.

Bel of mail voor een afspraak met Leo ten Have