Redesign logo Dijkema ramen en deuren

Redesign logo www.dijkema.nl

Klant vroeg

Ons logo bestaat nu alweer een aantal jaren. Velen hebben hier een pennestreek aan toegevoegd of weggehaald. Er zijn diverse modellen in omloop. Dat kan anders, kijk er even na!

Wij deden

Het logo is op basis van het oude ontwerp bekeken. De typografie is aangescherpt en daar waar nodig aangepast. De kleurstelling is (opnieuw) vastgesteld en afgestemd op de meest gangbare productiemethoden.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email